SIRA HÜKÜMETTE!
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, harcama çekleriyle alışveriş yapılması konusunda anlaşmaya varılan bir süpermarket zincirinin Balgat şubesinde yaptığı konuşmada, ''harcama çeki'' projesinin, yaşanan ekonomik krize ve işsizliğe çözüm olması, adaletin sağlanması amacıyla yetkililere sunulan bir öneri olduğunu dile getirdi.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, projenin özünde, dar ve sabit gelirli vatandaşların alım güçlerinin ve harcama yapma kapasitelerinin artırılması yoluyla iç talebin canlandırılması, piyasa çarklarının harekete geçmesi ve işsizlik sorununun çözülmesinin yattığını söyledi.
''Harcama çeki'' uygulamasıyla üretim ve istihdamın da destekleneceğini ifade eden Akyıldız, şunları kaydetti:
Yaşamakta olduğumuz ekonomik kriz, istisnasız herkesi etkilemiştir. Bütün dünya bu krizden çıkılması için yeni fikirler aramaktadır.Bu kriz, sınırsız ve ilkesiz küreselleşmenin getirdiği adaletsizliklerin bir sonucudur.Küresel kuruluşlar dahi geride bırakılan dönemde adaletsiz bir sistem oluşturulduğunu itiraf etmektedir. Yaşadığımız krizin temelinde işte bu adaletsizlik yatmaktadır. OECD, Dünya Bankası gibi tüm uluslar arası kuruluşlar, bundan sonra daha adil bir ekonomik sistem oluşturulması için derhal çalışma yapılması gerektiğini belirtmektedir.Ülkemizde de adaletsiz sistem yıllarca memur, işçi, emekli, dul ve yetimlerle milyonlarca işsizimizin üzerine karabasan gibi çökmüştür.
Düşük ücretler, emeklilik şartlarının zorlaşması, sağlık hizmetlerinin paralı hale getirilmesi, özelleştirmeler, işten çıkarmalar adeta kriz öncesi ortamda vatandaşlarımıza zorla içirilen zehir olmuştur. Üretenler de tüketenler de; küreselleşenler de küreselleştirenler de aynı vücudun farklı organlarıdır.Dolayısı ile vücudun herhangi bir yerindeki aksaklık tüm vücudu etkiler. Ama acı zehiri bizlere dayatanlar kendilerinin de zehirleneceğini fark edememiştir. Şimdi bu zehir, alt gelir grubunda bulunanlarla birlikte, zehiri bizlere içirenleri de etkilemektedir. Bu nedenle artık refahın paylaşıldığı, sosyal adaletin sağlandığı, yaraların sarıldığı yeni ve bütüncül bir tedaviye ihtiyaç vardır. Ülkemizde ekonomik krize karşı alınan tedbirler,  krizden etkilenen kesimlerin bütününe yönelik olmaktan uzaktır. Alınan tedbirlerin büyük çoğunluğu üretici kesime yöneliktir. Dolayısı ile eksiktir.
Defalarca dile getirdik, yine söylüyoruz: ne kadar kaynak aktarılırsa aktarılsın, yalnızca bir kesimi desteklemek; sistemde asalakların, rantiyecilerin ve sahtekarların türemesine neden olacak, çarpık bir anlayıştır. Tüketicileri desteklemeden, alım gücünü artırmadan ancak yangına elekle su taşımış olursunuz. Yangını söndürmek istiyorsanız, önce tüketicilerin cebindeki yangını söndürmekten işe başlamalısınız. Çünkü yangının kaynağı orasıdır. Ancak sayın başbakan, geçtiğimiz gün ekonomik krize karşı alınan önlemleri açıklarken, yalnızca üretim kesimini desteklemek yerine, kriz varsa çare de var kampanyasına destek olarak, tüketicilerin desteklenmesi konusunda görüşlerinin sorulması üzerine, "tüketici kesimde para var" demiştir.
 Para var diyenlere bizler de buradan soruyoruz:
Para kimde var?
5 milyon işsizde mi para var?
Aylık 527 TL maaşla geçinmek zorunda olan 10 milyon asgari ücretlide mi para var?
Ortalama 750 TL maaş alan 8 milyon emeklide mi para var?
10 milyon yeşil kartlıda mı para var?
Sosyal yardımlarla ayakta duran 4 milyon ailede mi para var?
Açlık ile yoksulluk sınırı arasında gidip gelen 2,5 milyon kamu görevlisinde mi para var?
Yoksa ihale dağıtılan, desteklenen, kayırılan yandaşlarda, vergi kaçıran, kayıt dışı iş yapan sahtekarlarda mı para var?
Bu nedenle parası olmayan tüketici kesime mutlak surette destek verilmesi gerekmektedir. Krize çare elbette vardır. Bu krizden ülkemiz öyle ya da böyle çıkacaktır.Ama kriz sonrası dönemde nasıl bir ekonomik yapının kurulacağı, en az ekonomik krizden çıkmak kadar önemlidir.Harcama Çeki Projesi, Türkiye Kamu-Sen'in ülkemizde yaşanan ekonomik krize, durgunluğa ve işsizliğe çözüm olması, sosyal adaletin sağlanması amacıyla yetkililere sunduğu bir öneridir. Önerimizin özünde dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın alım güçlerinin ve harcama yapma kapasitelerinin artırılması yoluyla iç talebin canlandırılması, piyasa çarklarının harekete geçmesi ve işsizlik sorununun çözülmesi yatmaktadır. Harcama çeki aracılığıyla işsiz, emekli, işçi, memur, dul ve yetimlerin yaşanan ekonomik krizden olumsuz etkilenmelerinin önüne geçilecek, aynı zamanda üretim ve istihdam da desteklenecektir. Türkiye Kamu-Sen'in önerisi özgün, radikal ve uygulanabilir niteliktedir.
Bütün dünya ülkeleri, yaşanmakta olan krizden kurtulabilmek için denenmemiş, yenilikçi öneriler beklemektedir. Türkiye Kamu-Sen, Türkiye'nin en etkili ve üretken sivil toplum örgütü olarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş, yeni bir öneri ile ekonomik krize çare arayışlarına fikri destek vermiştir. Bu proje yalnızca fikir olarak kalmamıştır. Projenin uygulanabilir ve etkili olduğunu göstermek amacıyla Türkiye Kamu-Sen harcama çeki projesini hayata geçirmiştir.  Bizler tüm Türkiye'ye, özellikle hükümete örnek olması açısından çalışanlarımıza harcama çeki vererek tulumbaya su döküyoruz.
Sıra hükümettedir.
Bizler kendi çalışanlarımıza harcama çeki verdik, hükümet de işsize, memura, işçiye, emekliye, dul ve yetimlere harcama çeki vermelidir. Çağrımız, ilgilileredir: Dünya yeni bir sürece girmiştir.Küresel politikaların yıllardır tahrip ettiği dar ve sabit gelirliler iflas etmiştir.Ülkemizdeki krizin nedeni de budur.Krizden çıkılması, bu tahribatın onarılmasına; yeni, adil ve eşitlikçi bir yapının oluşturulmasına bağlıdır.Sosyal adaleti sağlayacak yapısal ekonomik programlar hayata geçirilinceye kadar, dar ve sabit gelirlilere verilecek harcama çeki, kanayan yaraya merhem olacaktır.
Türkiye Kamu-Sen, fikri ile uygulaması ile bu projeyi hayata geçirmektedir. Herkesi taşın altına elini koymaya ve krizin odağına inmeye davet ediyoruz.
Kriz varsa çare de vardır.
Çare harcama çekidir."
Konuşmanın ardından Bircan Akyıldız'dan ''harcama çeklerini'' alan konfederasyon çalışanları, süper marketten alışverişlerini yaptılar.