TÜRK EĞİTİM-SEN KADIN KOMİSYONLARI ANNELER GÜNÜ PROGRAMI DÜZENLEDİ
Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı programın sunumunu Ankara 2 No’lu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Şengül ÖZCAN yaptı. Programda bir konuşma yapan Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Yaşar YENİÇERİOĞLU, tüm annelerin Anneler Gününü kutlayarak, sendikalarda kadının yerine vurgu yaptı. Kadınlarda sendikalaşma oranının % 40 iken, bu oranın erkeklerde % 65 olduğunu belirten YENİÇERİOĞLU şunları söyledi: “Buradan şu sonuca varabiliriz. Gerek Ülke nüfusu ve gerekse MEB çalışanları açısından erkek-kadın oranı hemen hemen eşitken, sendikalaşma oranında ise kadınlar çok geridedir. Bayanları Sendikal çalışmaların içine çekmek için, şubeler bünyesinde kadın komisyonları oluşturulmakta ve bayanlara yönelik ayrı etkinlikler yapılmaktadır. Ama buna rağmen, kadın çalışanları –özellikle bizim kesimde- sendikal çalışmalara katmakta yetersiz kalmaktayız. Bu konuda bayan arkadaşlarımızın sebepleri çok, bunu biliyoruz. Hem çalış, hem evin işlerini yap, hem çocuklarla ilgilen, zaman arta kalırsa sendikacılık yap, bunların hepsi doğru. Bazı bayan arkadaşlardan da; erkeklerin kendilerine fırsat vermedikleri, şubelerin bayanlara göre düzenlenmediği, yeterince etkinlikler yapılmadığı şeklinde de şikayetler alıyoruz.  Bunların da hepsi doğru. O halde bir orta yol bulmalıyız ve geleceğimiz açısından bayan arkadaşların sendikal çalışmalara katılmalarını sağlamalıyız. Bu bir zorunluluk olmuştur. Ancak, burada büyük görev yine bayan arkadaşlara düşüyor. Sendikalarda veya diğer STK’larda görev almak için kendileri zorlamalıdırlar.”
Ankara 5 No’lu Şube Başkanı Sevgi YALAV da konuşmasında annelerin hayatımızda yeri ve önemine değinerek, şunları ifade etti: “Özellikle bazı bölgelerimizde kadınlarımızın büyük çoğunluğu okuma-yazma bilmemekte, kız çocukları okula gönderilmemektedir. Tüm bunların üstüne şiddetin ibresi de kadınları gösterince, toplumda en çok ezilen, sesi kısılmaya çalışılan kesim kadınlar olmaktadır. Tüm bu gerçekler ışığında, annelerimizin, kadınlarımızın zincirlerini kırarak, toplumsal, siyasal hayatta katılması, her türlü istismardan uzak tutulabilmesi iyi eğitilmiş ve tam donanımlı bireyler yetiştirilmesine bağlıdır.” YALAV ayrıca, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
    Katılımın yoğun olduğu programda konuklar, Mahmut TÜLEK’in şarkıları eşliğinde eğlendi. İsmail KANDEMİR de “Annem” adlı şiiri okuyarak, herkesi duygulandırdı.