MART AYI ASGARİ GEÇİM ENDEKSİ SONUÇLANDI
Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Mart 2009 verilerine göre günlük 20,14 TL olduğu belirlenmiştir. Toplam tüketim harcamaları içinde gıda harcamalarının payı % 21,8 ve ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 604,26 TL olmuştur.  Mart 2009 itibarı ile ortalama 1.252,3 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının % 48,25’ini oluşturmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise Mart 2009 ortalama maaşının %36,82’sine denk gelmiştir. Buna göre bir memur, ortalama maaşının % 85,07’sini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalmıştır. Diğer ihtiyaçları için ise maaşının % 14,93’ü ile yetinmiştir. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Mart 2009 maaşından geriye yalnızca 187 TL kalmıştır.

Kasım 2002=100 olarak kabul edildiğinde Türkiye Kamu-Sen ARGE Merkezi tarafından hazırlanan açlık sınırı endeksi 225,66 olurken; yine Kasım 2002=100 olarak hesaplanan TÜFE endeksi 187,21 olarak hesaplanmıştır. Buna göre anılan dönemde açlık sınırındaki artış TÜFE’den % 38,45 daha fazla olmuştur.

(Mart 2009)
Gider Kalemleri

Çalışan Tek Kişi
Çalışmayan Eş
0-6 Yaş Çocuk
6-15 Yaş Çocuk
(Okula Giden)
4 Kişilik Aile Toplam
Pay
%
GIDA
5,222
5,222
4,476
5,222
20,142
21,82
ISINMA
7,746
   7,746
8,39
AYDINLANMA
1,600
   1,600
1,73
BARINMA
15,370
   15,370
16,65
SAĞLIK
0,822
0,822
0,822
0,822
3,288
3,56
ULAŞIM
6,160
6,160
 4,312
16,632
18,02
HABERLEŞME
0,977
0,977

0,977
2,931
3,17
GİYİM
1,029
1,029
1,029
1,029
4,116
4,46
TEMİZLİK
3,273
3,273
3,273
3,273
13,092
14,18
EĞİTİM KÜLTÜR
0,667


3,127
3,794
4,11
SPOR
0,9250,925
1,00
TATİL
00
0
ÇEVRE VE SU
1,0411,041
1,13
EV EŞYASI
1,6431,643
1,78
1 GÜNLÜK TOPLAM
46,475
17,483
9,600
18,762
92,320
100
1 AYLIK TOPLAM
1.394,25
524,49
288,00
562,86
2.769,60
100
4 KİŞİLİK BİR AİLENİN ASGARİ GEÇİM HADDİ
(YOKSULLUK SINIRI)
(Mart 2009)


ŞUBAT 2009
(TL)
MART 2009
(TL)
FARK
(TL)
DEĞİŞİM
%
TEK KİŞİ (ÇALIŞAN)
1.391,73
1394,25
2,52
0,18
ÇALIŞMAYAN EŞ
523,23
524,49
1,26
0,24
ÇOCUK (OKULA GİTMEYEN)
285,93
288,00
2,07
0,72
ÇOCUK
(İLKÖĞRETİME GİDEN)
560,28
562,86
2,58
0,46
ASGARİ GEÇİM HADDİ
2.761,17
2.769,60
8,43
0,31
ÇALIŞAN TEK KİŞİNİN AÇLIK SINIRI
(Mart 2009)
TEK KİŞİ (ÇALIŞAN)

GİDERLER
ŞUBAT
2009
GÜNLÜK/TL
MART
2009
GÜNLÜK/TL
FARK
(TL)
DEĞİŞİM
%

GIDA HARCAMASI
(1800 Kalori)
3,329
3,357
0,028
0,84
ISINMA
7,716
7,746
0,030
0,39
AYDINLANMA
1,600
1,600
0
0
BARINMA ½
7,669
7,685
0,016
0,21
SAĞLIK (sağlık giderleri kamu tarafından sağlandığından dahil edilmedi)
0,822
0,822
0
0
ULAŞIM
6,194
6,160
-0,034
-0,55
HABERLEŞME
0,977
0,977
0
0
GİYİM ½
0,514
0,515
0,001
0,19
TEMİZLİK
3,243
3,273
0,030
0,93
EĞİTİM-KÜLTÜR
0,647
0,667
0,020
3,09
SPOR
1,003
0,925
-0,078
-7,78
TATİL
0
0
0
0
ÇEVRE VE SU
1,041
1,041
0
0
EV EŞYASI ½
0,813
0,822
0,009
1,11
1 GÜNLÜK HARCAMA
TOPLAM
35,568
35,590
0,022
0,06
1 AYLIK HARCAMA
TOPLAM
1.067,04
1.067,70
0,66
0,06
Kaynak: Kamu-Sen