STRATEJİ GELİŞTİRME TOPLANTILARIMIZIN ALTINCISI KONYA’DA YAPILDI
Toplantıya Genel Sekreterimiz Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mustafa Kızıklı ve Genel Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekreterimiz Musa Akkaş’ın yanı sıra Konya-1, Konya-2, Konya-3, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri-1, Kayseri-2, Kırşehir sendika yöneticilerimiz ve Kadın Komisyonu üyelerimiz katıldı.

Konya Şube Başkanımız Tanfer Ata’nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Genel Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekreterimiz Musa Akkaş konuşma yaptıktan sonra, toplantının yönetimini Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mustafa Kızıklı devam ettirdi.

İstatistiklerin değerlendirilmesi, eğitim faaliyeti, beyin fırtınası ve çeşitli sunumların izlenmesi şeklinde geçen toplantıda bütün sendika yöneticilerimiz fikirlerini belirttiler, avantajlar ve dezavantajlar belirlendi, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar ve stratejiler tespit edildi, kararlar alındı.

Tam gün süren toplantı sonunda, yapılacak çalışmalarla önümüzdeki süreçte bölgedeki üye sayımızın en az %25 oranında artırılacağı konusunda görüş birliğine varıldı.

Toplantı günü öğle arasında Konya Şubelerimizin organize ettiği kitlesel basın açıklaması eylemi de gerçekleştirildi.