STRATEJİ GELİŞTİRME TOPLANTILARIMIZIN DÖRDÜNCÜSÜ KASTAMONU’DA YAPILDI
Toplantıya Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mustafa Kızıklı ve Genel Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekreterimiz Musa Akkaş’ın yanı sıra Kastamonu, Kırıkkale, Sinop, Çankırı, Çorum ve Karabük sendika yöneticilerimiz ve Kadın Komisyonu üyelerimiz katıldı.

Kastamonu Şube Başkanımız Nedim Afacan’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Genel Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekreterimiz Musa Akkaş konuşma yaptıktan sonra, toplantının yönetimini Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mustafa Kızıklı devam ettirdi.

İstatistiklerin değerlendirilmesi, eğitim faaliyeti, çeşitli sunumların izlenmesi, beyin fırtınası şeklinde geçen toplantıda bütün sendika yöneticilerimiz fikirlerini belirttiler, avantajlar ve dezavantajlar belirlendi, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar ve stratejiler tespit edildi, kararlar alındı.

Tam gün süren ve çok verimli geçen toplantı sonunda, yapılacak çalışmalarla önümüzdeki süreçte bölgedeki üye sayımızın en az %25 oranında artırılacağı konusunda görüş birliğine varıldı. Bu artırım için yapılması gerekenler belirlendi.