İLÇE TEMSİLCİLERİ EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
45 İlden İlçe Temsilcisi’nin katıldığı toplantıda Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN’ın açılış konuşmasından sonra Antalya 2 No’lu Şube Başkanı Fethi KURT ve Genel Başkan İsmail KONCUK birer konuşma yaptılar.

Genel Başkan KONCUK konuşmasında İlçe Temsilcilerinin, sendikanın uç beyleri olarak büyük hizmetlere imza attıklarını belirterek çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Sendikal gelişmeler ve çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilendiren Genel Başkan önümüzdeki dönem için yapılması gerekenlere de dikkat çekti. Türk Eğitim-Sen’in eğitim çalışanları ve ülkemiz için büyük öneme sahip bir yapı olduğunun altını çizen Koncuk konuşmasında özetle şunları ifade etti: “Sendikamızın bugüne kadar ortaya koyduğu gayretler ve elde ettiği başarılar göstermektedir ki, Türk Eğitim-Sen eğitim hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Eğitimi ve eğitim çalışanlarını ilgilendiren her durum ve gelişme de Türk Eğitim-Sen bir şekilde müdahil olarak bulunmakta ve bu tutumuyla da eğitim çalışanlarının güvenini kazanmaktadır. Sendikamız artık, eğitim gündeme geldiğinde ilk başvurulan referans kuruluşlardan birisi olmuştur. Bu güce ulaşmamızda teşkilatımızın her kademesinde emek veren arkadaşlarımızın katkısı bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra sendikamız toplumu ve ülkemizi ilgilendiren genel konularda da milli bir sivil toplum kuruluşu olarak ön plana çıkmıştır. Türk kamuoyu şunu çok iyi kavramıştır ki, toplumun ve ülkemizin menfaatleri sözkonusu olduğunda Türk Eğitim-Sen toplum adına taraf olan ve söz söyleyen güvenilir bir kuruluştur. Milletimiz emin olsun ki, Türk Eğitim-Sen eğitim çalışanlarının ve toplumun güvenine layık olmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yılmadan mücadele etmeye devam edecektir.”

Genel Başkanın konuşmasından sonra İletişim Uzmanı Birol VURAL tarafından “Profesyonel İletişim ve Beden Dilini kullanma” konusunda katılımcılara uygulamalı bir seminer verildi. Toplantının ikinci gününde de Hamdi BOYACI tarafından İlçe Temsilcileriyle birlikte “Beyin Fırtınası” çalışması yapıldı. Önümüzdeki dönem çalışmalarına ışık tutacak fikirlerin ortaya çıkarılmasını amaçlandığı çalışmada sendika üyelerine yönelik hizmetlerin niteliği ve üye sayısının artırılması için yapılması gerekenlerin tespit edilmeye çalışıldı.