ÜNİVERSİTE KURULTAYI BAŞLADI
Ankara’da İçkale Otel’de gerçekleştirilen Kurultayın açılışında MEB Müsteşar Yardımcısı Remzi KAYA, MHP Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim IŞIK, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK, Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder KAHVECİ, Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Hazım Zeki SERGİ ve Türk Emekli Sen Genel Başkanı Osman ÖZDEMİR'de hazır bulundu. Divan Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet YÜCEER, üyeliklere Doç. Dr. Aytunç ATEŞ, Yrd. Doç. Yakup ÇELİK, Ali UZAYSARI, Kamil GERS seçildiler.

Kurultayın açılışında bir konuşma yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK şunları söyledi: "Öncelikle Kurultaya ısrarla davet edilmesine rağmen YÖK ve iktidar partisinden hiçbir temsilcinin katılmamasını yadırgadım. YÖK içe dönüklüğü ve anti demokratik uygulamaları nedeniyle çok eleştirilmektedir.  Buna karşın her nedense yapılan eleştirilere kulak verilmemektedir. Üstelik üniversitelerimiz bugüne dek korku imparatorluğu gibi yönetilmiştir. Üniversite çalışanlarının kaderi amirlerinin iki dudağı arasındadır. Bu ortamda bilimsel çalışma yapabilmek, dünya üniversiteleriyle yarışabilmek mümkün değildir. YÖK Başkanının göreve gelmesinin üzerinden fazla zaman geçmedi ancak, üniversitelerde demokrasi konusunda ciddi adımlar da atılmadı. YÖK Başkanının yanı sıra rektörlerimizin de üniversiteleri demokratik yönetip, yönetmediklerine bakması gerekir. Rektörler “benim üniversitemde kaç sendikalı personel var?” sorusunu kendilerine sormalı, ondan sonra “ben demokratım” demelidir. Üniversitelerde “ben yönetiyorum” değil, “biz yönetiyoruz” anlayışı hakim kılınmalıdır. Bunu başaramayan bir Türkiye’nin iyi yönetildiğini söylemek mümkün olmayacaktır. Ayrıca Sayın Başbakan’ın 2004 yılında bize verdiği sözü yerine getirmesini ve kamu çalışanlarına grev ve toplu sözleşme ile siyaset yapma hakkını vermesini istiyoruz.”

Açılış konuşmalarının ardından komisyonlar oluşturuldu ve bu komisyonlar üniversitelerle ilgili çalışmalarına başladı. Çalışma komisyonları, 25 Ekim tarihinde de üniversiteleri yakın plana alarak, sorunları ortaya koyacak.  Kurultayın son gününde ise hazırlanan komisyon raporları sunulacak.

Kurultayın gündem maddeleri ise şöyle:
1. YÖK ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri
  • YÖK Yönetim Kurulu
  • Üniversitelerarası Kurul
  • Rektörlük ve Dekanlık
  • Yönetim ve seçim şekilleri
2. Özlük hakları ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri
  • Akademik personel ile ilgili
  • İdari personel ile ilgili
3. Ücret sorunu
4. Yeni akademik personel yetiştirme politikaları

  • Akademik personel alım kriterleri
  • Çalışma süreleri ve şartları