EK ÖDEME ALMAYAN EĞİTİM ÇALIŞANLARI MASA'DA GÜNDEME GETİRİLDİ
Eğitim çalışanlarının kimseye muhtaç olmadan, insanca yaşayabileceği bir ücret belirleme çalışmaları hemen başlatılmalıdır, diyen Genel Başkan İsmail KONCUK, Ek ödemeler konusunda ise “Eşit işe eşit ücret uygulaması yıllardır  bizim savunduğumuz düşüncedir. Adil bir ücretlendirme sisteminin kurulup sürdürülmesinde, aynı işi yapan ve aynı seviyedeki çalışanların eşit ücretlendirilmeleri önemlidir. İyileştirme çalışmaları da bu minval üzereydi. Aynı eğitime sahip, aynı işi yapan ve aynı statüde çalışan kişilerin, kurumlarının farklı olması sebebiyle farklı maaş almasının önüne geçilmesi hedefleniyordu.

Aksamalar vardır. Haksızlıklar olmuştur. Bugün söylenenler yerine getirildi mi dediğimizde çok çalışan uygulamalardan memnun kalmamıştır. Daha önceden denge tazminatı alamayan Eğitim Uzmanları, Şefler, İl Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri ek ödemeden de mahrum bırakılmıştır. Maaşlarda diğer çalışanlara göre ve diğer kurumda aynı görevi yapanlara göre düşmüştür. Amir, memurundan daha az ücret alır duruma gelmiştir. Hiyerarşik yapı bozulmuştur. Bu çalışanların maaş ve diğer sosyal hakları iyileştirilmelidir. Ek ödeme döner sermaye alan çalışanlara ödenmemektedir. Her döner sermaye alan çalışanlar arasında fark vardır. Mesleki ve Teknik eğitim kurumlarında döner sermaye alanlar ek ödemeden yararlanamamaktadır. Bu çalışanlar mesai dışında iş üretiyorlar. Cumartesi, Pazar günü çalışarak üretim yapıyorlar. Diğer çalışanlar gibi normal mesai saatleri içinde çalışıp, döner sermayeden pay alanlar gibi değiller. Bu çalışanların durumları düzeltilmelidir. Diğer bir konu, fazla mesai ve nöbet konusudur. Bu konuda diğer kurumlarda olduğu gibi uygulanmalıdır. Fazla mesai yapan ve nöbet tutanlara yaptıkları görev karşılığında ücreti ödenmelidir. ayrıca, 657 sayılı DMK'nın 178/B bölümünün değiştirilerek fazla çalışma sürelerinin izne çevrilmesi uygulaması kaldırılarak, yerine fazla çalışma ücreti ödenmesi usulü getirilmelidir. Hizmetli personel bu uygulamadan yıllardır mağdurdur, kurumlarda bu konuda amir ve çalışanlar arasında ciddi tartışmalar yaşanmaktadır." dedi 

Memuru ilgilendiren her türlü komisyonda sendikaların bulunmasıyla ilgili olarak,”4688 Sayılı kanun gereğince memuru ilgilendiren bütün komisyonlarda yetkili sendika temsilcisi bulunmalıdır ve bu konuda mutlaka bir düzenleme yapılmalıdır.Bu şeffalık ilkesi gereğidir, sendika temsilcisinin bulunmadığı komisyon çalışmalarına hiç bir kamu çalışanı güvenmemektedir."diye ekledi.