1 MİLYAR 25 MİLYON YTL’Yİ MEMURA ÇOK GÖRDÜLER
Uzlaştırma Kurulu Kararının kendi tekliflerine +1milyar 25 milyon YTL yük getireceğini söyleyen Kamu İşveren Kurulu, Uzlaştırma Kurulu kararını kabul edilemez bir karar olarak gördüklerini ifade ederek, Maliyenin memura 1800 milyar YTL zam öngördüğünü, ancak Toplu Görüşme sürecinde, sendikaların teklifi ile bunu 2700’e çıkardıklarını belirtti. Bu durumda bütçeye 900 milyon YTL ek bir yük geldiğini, bu yükün dengeleri bozacağını, Uzlaştırma Kurulu kararının bunun üzerine 1 milyar 25 milyon YTL daha yük getireceğini belirten Kamu işveren kurulu yetkilileri, Uzlaştırma Kurulun teklifini kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirttiler.                                                                     

Bir medya grubunun ünlü patronunun devlete olan yaklaşık 1 milyarlık vergi  borcunu bir kalemde silen Hükümet’in, 2 milyon 460 bin memura 1milyar 25 milyon YTL’yi çok görerek Uzlaştırma Kurulu kararını kabul etmemesi son derece düşündürücüdür. Bilhassa Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in, son anda, taban aylığı 10 YTL’den, 15+15=30 YTL’ye çıkaran teklifinin, kamu İşveren Kurulu Yetkilileri tarafından hiç yapılmamış veya tutanaklara girmediğinden resmi bir teklif değildir değerlendirmesi ise, Toplu Görüşme tarihinde herhalde bir ilkdir. Yani, Toplu Görüşmenin Başkanı ve Hükümetin Masadaki temsilcisinin teklifini yok saymak, bunun konuşulduğu ve teklif haline getirildiği bilindiği halde, yazılı metin haline gelmemiştir gibi gayri ahlaki sayılabilecek bir yaklaşımla konuyu ifade etmek TOPLU GÖRÜŞME TARİHİNE geçecek bir olay olacaktır. Bu AKP hükümetinin Millete karşı ne kadar samimi, nekadar ciddi, ve sözünün eri olduğununda gösteregesidir.

Bir medya patronuna bir çırpıda bağışayabildiği 1 Milyon YTL yi milyonlarca kamu çalışanına paylaştırmak için AKP hükümetinin Bürükselden icazet almasını mı, IMF den izin almasını mı beklemek zorundayız, acaba?

Sonuç olarak, biz Hükümetin 80 YTL’lik zam teklifini kabul etmiyoruz, işiçilere 140 YTL zam yapan Hükümet te bizim 145 YTL’lik teklifimizi kabul etmedi, konuyla ilgili bir uzlaşmazlık zaptı önümüzdeki günlerde imzalanacak. Bu uzlaşmazlık zaptında üzerinde uzlaşma sağlanan bazı sosyal konular ve uzlaşılamayan mali konular ayrı ayrı yazılarak imzalanacak. Son değerlendirmeyi Bakanlar Kurulu yapacak. Memur zammının ne kadar olacağı önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu tarafından 17 Ekim 2007 tarihine kadar tespit edilerek açıklanacak.

Hükümetin tutumunu yakından takip edecek ve zamla ilgili oluşacak her türlü olumsuzluğa karşı eylem yapmaktan kaçınmayacağız. İşçilere seçimden önce 140 YTl zam yapan Hükümetin, memura 80 YTL teklif etmesi koca bir ayıptır. Bu ayıbın Bakanlar Kurulu tarafından düzeltilmesini istiyoruz, aksi takdirde Hükümete yönelik eylemlerimiz kaçınılmaz olacaktır.