HAZIRLIK ÖDENEĞİYLE İLGİLİ BAŞBAKAN'A MEKTUP
Sayı:GNB.2007.010/494                                                                                              04/9/2007

Konu:Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

 Her eğitim –öğretim yılı başında öğretmenlere ödenen “Eğitim ve Öğretime Hazırlık Ödeneği” 2007-2008 Eğitim- Öğretim yılında 425 YTL’den, 450 YTL’ye çıkarılmıştır. 25 YTL’lik artış son derece yetersizdir. Bu oran bu yıl 75 YTL artışla, 500 YTL’ye çıkarılmalı, önümüzdeki yıllarda ise bir maaş tutarına eşitlenmelidir.

 Yıllardır talep etmemize rağmen, söz konusu ödeneğin tüm eğitim çalışanlarına verilmesi hususunda Hükümetlerce problemi çözücü bir düzenleme yapılmamıştır. Türk Eğitim Sen’in yetkili sendika olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile 2006 Ekim ayında yapmış olduğu Kurum İdari Kurulun’da; “Her yıl eğitim –öğretim yılı başında ödenen “Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneğinin uygun ölçeklerde tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi” mutabakat altına alınmasına rağmen, maalesef, Hükümetinizce de bu konuda bugüne kadar bir adım atılmamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda bir girişimde bulunmamıştır.

 Eğitim-öğretime hazırlık ödeneğinin öncelikle öğretmenlere verilmesi, şimdiye kadar hükümetlerimizce genel kabul görmüştür. Bu yaklaşım, doğru olmakla birlikte, eğitim çalışanlarının; öğretmeninden- hizmetlisine, hizmetlisinden- memuruna kadar, bütün olarak, bir hizmet zincirinin farklı ve vazgeçilmez unsurları olduğu unutulmuştur. Dolayısıyla, eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin öğretmen dışında kalan bütün eğitim çalışanlarına farklı ölçeklerde verilmesi, eğitim çalışanlarının  yıllardır arzuladığı ancak bir türlü ulaşamadığı bir hedefe ulaşması anlamına gelecektir.

 Öğretmen dışında kalan, eğitim çalışanlarına belli ölçeklerde verilecek olan söz konusu ödenek, bugüne değin çözülmemiş bir problemin çözülmesi, muhataplarının ciddi bir değer görmesi olarak da algılanacağından, parasal değerinin üzerinde bir anlam taşıyacaktır.

 Yeni bir dönemin başlangıcı olarak algılanan bu sürecin, eğitim çalışanları açısından da memnuniyet verici bir adımla başlaması asla unutulmayacaktır. 730-850 YTL arasında bir aylıkla geçinmek zorunda kalan bu kesim, böyle bir adımı atmanızı sabırsızlıkla beklemektedir. Hizmetli, memur gibi eğitim çalışanları, diğer kurum çalışanları gibi bir ek ödenek veya döner sermaye ücreti de almamaktadır. Bu sebeple, eğitim çalışanları tüm memurlar içerisinde en mağdur kesimi oluşturmaktadır. Öylesine bir mağduriyet oluşmuştur ki; eğitim çalışanları diğer bakanlıklara geçmek için her türlü yolu dener olmuşlardır.

 Eğitim-öğretim hizmet kolunda yetkili sendika olan, Türk Eğitim Sen olarak, eğitim çalışanlarının tarafınızdan, bir bütün olarak görülüp, yıllardır çözülmeyen, diğer iktidarlarca da kulak verilmemiş, bu problemin bir an önce çözülmesi ve eğitim çalışanlarının gündeminden düşürülmesi için;

 Gereğini arz ederiz.

İsmail KONCUK                                             Şuayip ÖZCAN
GenelSekreter                                              GenelBaşkan