YA TALEPLERİMİZ CEVAP BULACAK YA DA EYLEMLER DEVAM EDECEK
1-      11350 sayılı Ek Ders Kararlarının sendikaların talepleri doğrultusunda gözden geçirilmesi,

2-      2007/19 sayılı Genelgeyle ek derslerin kesintiye uğratılması uygulamasından derhal vazgeçilmesi,

3-      Hukuka, insan haklarına ve kazanılmış haklara uygun bir yönetici atama yönetmeliği çıkarılması,

4-      Eğitim öğretim ödeneğinin uygun ölçeklerde tüm eğitim çalışanlarına verilmesi,

5-      Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversite çalışanlaraı aleyhine oluşan kurumlara arası ücret adaletsizliğinin giderilmesi ve eşit işe eşit ücret prensibinin hayata geçirilmesi,

6-      Hizmetli, memur ve diğer eğitim çalışanlarının görev tanımlarının yapılarak,  tayinlerinin bir kurala bağlı olarak yapılması, 

7-      Banka promosyonlarının Yurt Kur ve üniversite çalışanlarına da dağıtılması,

8-      Tayin ve atamalarda eş durumunun,  master ve doktora yapmanın zamana ve şartlara bağlı olmaksızın özür sayılması, hizmet yılı hesaplamasının 30 Eylül tarihine göre yapılması,

9-      Grev ve Toplu Sözleşme hakkımızın, Sy. Başbakan’ın verdiği söz üzere, bir an önce tanınmasıdır.

Bu taleplerimize cevap gelmemesi halinde önümüzdeki süreçte daha kapsamlı eylemler yapılacaktır. Bu konuda diğer sendikalarla oluşturacağımız eylem platformu genel iş bırakma eylemini de gündeme taşıyacaktır.

Yukarda belirttiğimiz taleplerimizin hayata geçirilmesi zor değildir. Bütün eğitim çalışanları bu konularda büyük bir beklenti içerisindedir. Hiç bir eğitim çalışanının keyfi iş bırakma hevesi bulunmamaktadır. Olumsuz uygulamalar ve tutulmayan sözler eğitim çalışanlarını eylem için istekli hale getirmiş ve sendikamız tarafından  bu talebin gereği yapılmıştır. Dolayısıyla yapılan sevk eylemi ve önümüzdeki süreçte yapılabilecek genel iş bırakma eyleminin gerekçeleri MEB ve Hükümet tarafından ortaya konulmuştur. Bu sebeplerle eylemlerin bütün sorumluluğu Sy. Hüseyin ÇELİK ve Hükümet’e aittir.

Türk Eğitim Sen olarak, Sy.Hüseyin ÇELİK ve Hükümeti uyarıyoruz, yukarda dokuz madde halinde ortaya koyduğumuz taleplerimize cevap veriniz. Aksi takdirde ortaya konulacak her türlü gerginliğin müsebbibi sizler olacaksınız. Biz eylemi yaptık, artık yeter, diyecek noktada değiliz. Eylemlerimiz sonuç alana kadar devam edecektir. Demokratik tepkileri görmek ve değerlendirmek zorundasınız.

Bu ifadelerimiz, kuru bir tehdit olarak algılanmamalıdır. Eğitim çalışanlarından eylemlerle ilgili ciddi bir talep bulunmaktadır. Bizler de sendika olarak bu talepleri karşılamak durumundayız. MÜCADELEMİZ TALEPLERİMİZİN CEVAP BULMASINA KADAR DEVAM EDECEKTİR.