ANKARA 3 NOLU ŞUBEMİZDEN MUHTEŞEM ŞÖLEN
Şölende konuşma yapan Genel Başkanımız Şuayip Özcan; Türk Eğitim-Sen’in yetkili sendika olmasıyla artık eğitim çalışanlarının gerçek temsilcisinin söz sahibi olduğunu, Türk Eğitim-Sen’in sadece ücret sendikası olmadığını, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizin savunucusu, ülkemizin ve milletimizin geleceğini şekillendirme misyonu üstlenmiş milli bir kuruluş olduğunu, Türk Eğitim-Sen üzerinde oynanmaya çalışılan bütün çirkin oyunlara, engellemelere rağmen Türk Eğitim-Sen’in gücü ve duyarlı eğitim çalışanlarının iradesinin galip geldiğini anlatarak, Türk Eğitim Sen’i yetkili kılmak için üye artışı yapan, destek veren, çalışan, emeği geçen bütün eğitim çalışanlarına ve teşkilatlara teşekkür etti.

Anakara 3 nolu şubemiz başkanı Ertekin Engin konuşmasında; “Türk Eğitim Sen’in; dili, dini, mezhebi, rengi veya oy verdiği siyasal parti hangisi olursa olsun, ruhunu ve varlığını Türk Devletine, Türk Milletine adamış bütün eğitim çalışanlarını çatısı altında toplamak, eğitim çalışanlarının özlük haklarının yılmaz savunuculuğunu yapmak, eğitime ve millete yön tayin etmek, hedef göstermek amacında olan sendikamızın, etkililiğinin yanı sıra yetkili sendika olması hepimizi sevindirmiştir. Kabaca bir ifade ile sendikalar hak elde etmek için, haksızlığı bertaraf etmek, üyelerinin menfaatlerini korumak için vardır. İmtiyaz elde etmek veya neredeyse cennetteki arsalara varana kadar mevki ve makamları peşkeş çekiyormuş gibi görünerek bu zavallılıktan medet umarak güçlü olunmaz, birlik olunmaz Hak kollanmaz ve Sendika olunmaz. Her şeyden önemlisi de  Peygamberlik Mesleği olan öğretmenlik bu çirkin yaklaşımlarla ve ahlaksız tekliflerle kirletilemez! Aynı sevdaya bağlı insanlar ancak bir camia olabilir.” Dedi.

Mamak ilçe Başkanımız Süleyman Alan da yaptığı konuşmada; “Ateş çemberiyle kuşatılan  bir coğrafyada yaşamaktayız ve bu coğrafyada ; tarihin bize yüklediği rollerden kaçamayacağımızı son yaşanan gelişmelerle görmüş bulunmaktayız..Bu rol, liderlik rolüdür. Burada bulunan güzide kalabalık; 21.yüzyılda “LİDER ÜLKE TÜRKİYE” idealimizin  mimarlarını yani gençlerimizi eğiterek , geleceğimizi  inşa edeceklerdir.
Dolayısıyla Türk Eğitim-Sen sadece bir sendikal hareketin adı değildir, Türk Eğitim-Sen geleceği dizayn edebilecek büyük bir gücü ve misyonu ifade etmektedir. Bu sebeptendir ki yetkiyi almış olmamız, bu ülkeye düşmanlığı yaşam felsefesi haline getirenlerde çok ciddi rahatsızlık oluşturmuştur. Bu camia kendi gücünün farklına varmalı ve de eğitimcilik sıfatıyla topluma olup bitenleri açık yüreklilikle aktarmalıdır.
Karanlığa küfretmek dönemini kapatmak ve çözüm için risk almaktan kaçmayıp yarınlarda söz sahibi olmak, her milliyetperver Türk Eğitimcisinin asli görevi olmalıdır.” Diye konuştu.