632 SAYILI KHK İLE İLGİLİ MALİYE’NİN YAZISI

            04.06.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında Devlet Memurları Kanununun 4 Üncü Maddesinin (B) Fıkrası İle 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname yayımlanmıştır. Bu kararnamede Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girdiği 4 Haziran 2011 tarihi itibariyle sözleşmeli personel kadrolarında çalışmakta olanların, otuz gün içinde memuriyet kadrolarına geçirilmek üzere kurumlarına yazılı olarak müracaat edecekleri ve başvuru yapanların çalıştıkları yerlere atanmasının kurumlarınca altmış gün içinde yapılacağı belirtilmiştir.

            Maliye Bakanlığı tarafından uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin bir rehber yayınlanmıştır.

 

Maliye Bakanlığı’nın İlgili Yazısı İçin Tıklayınız