HİZMETLİ VE MEMURLARIMIZ İÇİN BAŞBAKAN’A MEKTUP
Sayı     : GSK.2007.010/                                                                    Ankara,30.05.2007

Konu   : Hizmetli ve Memurlar


Sn.Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

Milli Eğitim Bakanlığı personeli ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamaktadır. Şahsınızın, T.C. Başbakanı olarak, iktidarınızın ilk yıllarında bahsettiği EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET politikası, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerde çalışan hizmetli ve memurlarımız bakımından bugüne kadar hayata geçirilmemiştir.

Ev kiralarının 400-500 YTL’yi bulduğu günümüzde ortalama 750 YTL ile geçinmek zorunda bırakılan söz konusu personelin hayatını devam ettirebilmesi, anne-baba olarak görevlerini yerine getirmesi günümüz ekonomik şartlarında mümkün değildir.

MEB ve üniversitelerde çalışan hizmetli ve memurlar geçinebilmek için pazarcılık, işportacılık, simitçilik, boyacılık gibi işleri yapmak zorunda kalmaktadırlar.

MEB ile Kurum İdari Kurulunda mutabakat altına aldığımız karar gereği, “Kurumlar arası ücret adaletsizliğinin giderilmesi” yönünde, 59.Hükümet tarafından bugüne kadar somut bir adım maalesef atılmamıştır.

TBMM, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur, TRT, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi kurumlarda çalışan hizmetli ve memurlarla,MEB ve üniversitelerde çalışan hizmetli ve memurlar karşılaştırıldığında aralarında 500-1200 YTL arasında ücret farklılığı oluştuğu görülecektir. Böyle bir yapı, Anayasada ifadesinin bulan, SOSYAL DEVLET anlayışı ve EŞİTLİK ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Ayrıca yıllardır talep etmemize, Kurum İdari Kurullarında karar alınmasına rağmen “Eğitim-Öğretim yılı başında öğretmenlere ödenen eğitim-öğretime hazırlık ödeneği” hala tüm eğitim çalışanlarına ödenmemektedir. Ödeneğin uygun ölçeklerde tüm eğitim çalışanlarını şamil hale getirilmesi hakkaniyet gereğidir.

Hizmetli ve memurların “görev tanımları” ve tayinlerinin nasıl olacağına dair bir yönetmelik bulunmamaktadır. İnsan haklarının, hukukun son derece önemli olduğu dünyamızda, devlet adına görev yapan bu insanların görev tanımlarının olmaması, tayinleriyle ilgili bir yönetmelik bulunmaması izah edilemez bir kusurdur.

Yukarıda ifade ettiğimiz problemlerin giderilmesi, acil düzenlemeler yapılması popülizm değil, tam tersine sosyal, hukuk devleti olmanın gereğidir.


Gereğini saygılarımızla arz ederiz.


İsmail KONCUK                                        Şuayip ÖZCAN

Genel Sekreter                                            Genel Başkan