M.Ü.DE 50/D’Lİ ARŞ.GÖREVLİLERİNİN SORUNU SENDİKAMIZCA ÇÖZÜLDÜ

Sendikamız İstanbul 1 Nolu Şubesi ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü arasında gerçekleştirilen Kurum İdari Kurulu’nun ardından 2009/2. dönem Toplantı ve Karar tutanağı kaleme alınmıştır. Tutanağın 3. maddesi; “2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine tabi olarak Enstitü kadrosunda bulunan Araştırma Görevlilerinin azami doktora eğitimlerini tamamlayana kadar atamalarının yapıldığı, eğitimleri tamamlandıktan sonra bunların görevlerinin sona ermesi yasal bir zorunluluktur. Bunlardan görevi sona ermeyenlerin 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre Araştırma Görevlisi olarak atamalarının yapılabilmesi için Yükseköğretim Kurumunun görüşü doğrultusunda çalışmaların başladığı ve 17.11.2009 tarih ve 2009/564-5 sayılı Üniversite Yönetim Kurulunda bu yönde karar alındığı Rektörlük temsilcileri tarafından beyan edilmiştir. “şeklinde düzenlenmiştir.

17.11.2009 tarih ve 2009/564-5 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı da Kurum İdari Kurulu’nun yukarıda açıklanan hükmüne paralellik taşımaktadır. 

 

2009/2. Dönem Toplantı ve Karar Tutanağı için tıklayınız.  

17.11.2009 tarih ve 2009/564-5 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı için tıklayınız.