İTİRAZIMIZIN NETİCESİNİ SORDUK

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Bakanlığınız’a gönderdiğimiz 04.11.2009 tarihli yazıyla, 01.11.2009 tarihli Eğitim Kurumları Müdürlüğü Sınavı ve 31.10.2009 tarihli Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Sınavı’nda yanlış olduğunu düşündüğümüz soruların tekrar incelenip değerlendirmeye alınmasını talep etmiştik. Sınav sonuçları açıklandığı halde, talebimizin dikkate alınıp alınmadığına dair tarafımıza herhangi bir cevap ulaşmamıştır. Bakanlığa tekrar yazı göndererek bu hususta bilgi verilmesini talep ettik. Önceki taleplerimizin değerlendirmeye alınmamış olması halinde yargı yoluna başvurulacaktır.   

İlgili Yazı İçin Tıklayınız

İDARECİLİK SINAVLARINDAKİ HATALI SORULARA İTİRAZ ETTİK