REHBER ÖĞRETMENLERİN PROBLEMLERİNİ MEB’E TAŞIDIK

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik kapsamında Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu ile ilgili olarak Özel eğitim kurumlarında 25 ve üzeri öğrenci için 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verileceği düzenlenmiş, yine aynı maddenin başka fıkrasında 500 ve 500'ün katlarına ulaşması halinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmen norm kadrosu daha verileceği belirtilmiştir.25 öğrenci içinde 499 öğrenci içinde 1 rehber alan öğretmeni normu verilmesi durumunda; öğrenci sayısı arasındaki uçurum değerlendirildiğinde düzenlemenin makul olmadığı ortadadır. Bununla birlikte aynı binada 3 kademesi olan okullardaki rehberlik normu belirlerken öğrenci sayısı fazla olan kademeye 1 rehberlik normu verilmiş, hizmet puanı daha yüksek olan öğretmenler mağdur durumda bırakılmıştır. Bu aşamada Bakanlığa norm kadro yönetmeliğinde özel eğitim okullarında rehberlik alan normu belirlenirken, toplam öğrenci sayısının dikkate alınması ve norm ihdasında üç kademenin birleştirerek tek norm verilmesi ve norm fazlası konumdaki öğretmenin hizmet puanı en düşük öğretmen olarak açıkça ifade edilerek bu durumun netleşmesi gerektiği belirtilmiştir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödeneceği hükümleri bulunmaktadır. Bu hüküm çerçevesinde Rehberlik Alan Öğretmenleri Doktora dahi yapsa herhangi bir şekilde bu maddede yer alan "fiilen girdikleri dersler için" ibaresine dayanarak ek derslerinde herhangi bir artırım elde edememektedir. “ Herkes kanun önünde eşittir" ilkesi gereği iki yıldır bunedenle mağdur olan rehberlik öğretmenlerinin mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir.

İlgili yönetmelikte; “ bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan 2. ve müteakip norm kadrolara öğretmen atanamaz” denilmektedir. Bu bağlamda bir atama döneminde öncelikle açık olan normların doldurulması gerekirken mevzuata aykırı bir şekilde birçok okula 2, 3. ve 4. Rehber öğretmen ataması yapılmaktadır. “Süreklilik” gerektiren “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin” geçici görevlendirme yoluyla sunulmasının verimsiz ve etkisiz olduğu gerek Bakanlığın eski yazıları ve gerekse bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuş bir gerçektir. Tüm bu nedenlerle psikolojik danışmanların geçici görevlendirilmesine yönelik uygulamaların sonlandırılması için Bakanlığın ivedilikle hareket etmesi kamu yararına bir uygulama olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik Alan Öğretmenlerinin okulun dinamik yapısının içinde önemli bir görevi yerine getirdiği düşünüldüğünde, “verimli ve etkili”  çalışabilmeleri adına  Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü veÖzel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne konuyla ilgili aksaklıkları ve problemleri bildirdik.

 

            Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yazdığımız yazı için tıklayınız

 

            Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yazdığımız yazı için tıklayınız