GÖREV SÜRESİ UZATILMAYAN YÖNETİCİLERİN YILLIK İZİNLERİYLE İLGİLİ DPB GÖRÜŞÜ

Bilindiği üzere, 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 25. maddesiyle 652 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 10. Maddesi uyarınca, okul ve kurum müdürü, müdür başyardımcısı ve yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona ermiştir.  Akabinde yapılan değerlendirme işlemlerinde 75 puanın altında değerlendirme puanı alan okul müdürlerinin görev süreleri uzatılmamıştır. Bazı illerde bu kişilerin yöneticilik yaptıkları sürede hak kazanıp da kullanmadıkları yıllık izinleri öğretmenliğe geçtikten sonra kullandırılmamaktadır. Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz 30.09.2014 tarih ve 1310 sayılı yazımızda, illere yazı gönderilerek izinlerin kullanılmasının sağlanmasını talep etmiştik. Bakanlığın gönderdiği 09.10.2014 tarih ve 4457037 sayılı cevabi yazıda, konu hakkında Devlet Personel Başkanlığından görüş sorulduğu, cevap alındığında Sendikamıza bildirileceği belirtilmişti.

Gaziantep İlinde Dr. Sadık Ahmet İlkokulu müdürü olarak görev yapmakta iken, yöneticilik görev süresi uzatılmayan ve bu bilgileri Türk Eğitim-Sen Gaziantep şubesine ulaştıran Celal ÖZCAN tarafından aynı konuya ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığından görüş istenmiştir. Üyemize Devlet Personel Başkanlığından gönderilen 16.10.2014 tarih ve 5563 sayılı görüş yazısında; yönetici olarak görev yapmakta iken öğretmenliğe başlayanların öncelikle yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izin kullanmaları gerektiği, fakat öğretmenliğe başladığı yıl içerisinde yaz tatili ve dinlenme tatillerinin geçmiş olması halinde, dinlenmenin Anayasa’dan kaynaklanan bir hak olduğu da göz önüne alınarak, ilgililerin yönetici iken kullanamadıkları yıllık izinlerini eğitim ve öğretimde aksaklığa neden olmayacak şekilde cari yıl içinde kullanmalarının uygun olacağı mütalaa edilmiştir.

 

DPB’nın Görüşü İçin Tıklayınız

YÖNETİCİLİK GÖREVİ SONA ERENLERİN YILLIK İZİNLERİ KULLANDIRILMALIDIR 

MEB’in DPB’ye görüş sorduğuna ilişkin cevabi yazı için tıklayınız