GİRİŞİMLERİMİZ SONUCU N. FAZL. YÖNETİCİLER YENİ YÖNETMELİKLE İLİŞKİLENDİRİLECEK

GİRİŞİMLERİMİZ SONUCU NORM FAZLASI YÖNETİCİLER YENİ YÖNETMELİKLE İLİŞKİLENDİRİLECEK 

Türk Eğitim Sen olarak, 25.06.2014 tarih ve 996 sayılı ilgi yazımız ile “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre 13.06.2014 tarihi ve öncesinde norm fazlası durumunda olan ancak 18 Haziran 2014 tarih ve 29034 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik gereği yapılacak norm güncellemelerinde yeniden norma dâhil olabilecek yöneticilerin mağduriyetlerinin önlenmesi ve söz konusu kişilere hak tanınması” hususunda Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştuk.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 01/07/2014 tarih ve 101708 sayılı yazıda; “18.07.2014 tarihinden önce norm kadro fazlası olarak belirlenmiş olmalarına rağmen halen görevlerine devam eden yöneticilerden yapılan norm kadro belirlemelerine göre yeniden norm kadroya dâhil edilme konumuna gelenlerin yöneticilik görevleri, dört yıllık görev süreleri dolana kadar devam edecektir.” denilmek sureti ile Bakanlığa yapmış olduğumuz talep kabul edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığının söz konusu yazısı, Genel Başkanımız İsmail KONCUK’un yaptığı görüşmeler üzerine Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI’nın imzası ile yayımlanmıştır. Yaşanılan mağduriyetin çözümü noktasında hassasiyet gösteren Sayın Bakan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Eğitim camiasının yaşadığı sorunlara karşı duyarlı yaklaşımını eğitim camiasının huzuru açısından bundan sonraki süreç için de görmeyi ümit ediyoruz.

 

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız

 

MEB’in Norm Fazlası Yöneticiler için yayınladığı yazı için tıklayınız