ENGELLİ PERSONEL MEB’İ BEKLİYOR19 Şubat 2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10. Maddesi ile 657 sayılı Kanunun 72. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“MADDE 10 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır."

Bu kanun hükmü memurun kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini kapsamaktadır.

Bu nedenle engellilerin "Engellilik durumundan kaynaklanan" yer değiştirme taleplerinin karşılanmak zorunluluğu bulunmaktadır.

Milli eğitim bakanlığındaki personelin yer değiştirmelerini düzenleyen iki yönetmelik bulunmaktadır.

1- Öğretmenlerin yer değişikliği işlemleri 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

2-Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalanpersonelinin yer değişikliği işlemleri ise 12.10.2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması HakkındaYönetmeliğinin 30, 32 ve 33. maddesine göre yapılmaktadır.

Her iki yönetmelikte de engellilerin yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenleme yapılmamıştır.

Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelinin yer değişikliği işlemleri ise bakanlık engelli personel için yönetmelikte düzenleme yapmadan 28.04.2014 tarihli 91289672/903.02/1685855 sayılı yazı yayınlamıştır.

http://turkegitimsen.org.tr/haber_goster.php?haber_id=15772

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirmesine İlişkin 28.04.2014 tarih ve 1685855 tarihli yazı yayınlayarak İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme talebinde bulunan personelin yer değiştirme işlemlerinin Mayıs ayında başlatılması talimatı verilmiştir.

Bu durumdan yönetmelikte engelli personele ait düzenleme bulunmadığından engellilerinyer değiştirme talepleri karşılanması il içinde 3 yıl il dışında 5 yıl görev şartı süresine takılmaktadır.

Bu konuda acilen düzenleme yapılarak engellilerinyer değiştirme talepleri karşılanmalıdır.

Akabinde Öğretmenlerin yer değişikliği işlemlerini düzenleyen 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde de engelli öğretmenlerin yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenleme yapılmalıdır.