SÖZLÜ SINAV ÖNCESİ EK-1 İSTEYEN İLLERE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlıkça bir atama takvimi hazırlanmış ve ilk önce sınava dayalı atamaların yapılması talimatıyla illere gönderilmiştir. Bu takvim doğrultusunda sınava dayalı yönetici atama duyurularını yayınlayarak süreç başlatılmıştır.

Bazı illerde, yazılı sınav puanı üstünlüğüne göre sözlü sınava çağırılacak adaylardan yönetmelikte olmamasına rağmen Ek-1 Değerlendirme formu ve bu forma ilişkin belge istenilmiştir.

Yönetmelik hükmünde olmamasına rağmen sözlü sınavlarda Ek-1 Değerlendirme formunun istenilmesi sınava girecek adaylar arasında eşitliği ve komisyonun kişilere vereceği puanların objektifliğini zedelemiş, komisyon tarafından kişiye özel uygulamalar yapılmış ve kişilerin adrese teslim kadrolara atanabilmesi için gereken sözlü sınav puanlarının verilerek hakkaniyetin bozulmasına yol açılmıştır.

Bu nedenle Türk Eğitim–Sen olarak ayrımcılığa ve adam kayırmaya zemin oluşturmak için Ek-1 Değerlendirme formunun istendiğini düşündüğümüz için sözlü sınava çağrıda Ek-1 Değerlendirme formunu ve bu forma ilişkin belgeleri isteyen; Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Ankara, Artvin, Aydın, Bartın, Bolu, Bingöl, Bursa, Çorum, Çanakkale, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, İzmir, Karabük, Karaman, Kilis, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Muş,  Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak, Aksaray, Antalya, Ardahan, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Muğla, Nevşehir, Trabzon, Yozgat  illeri ile ilgili  suç duyurusunda bulunulmuştur.