SAYIN BAKAN YÖNETMELİKTEN HABERSİZ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı, Sivas’ta yaptığı bir açıklamada okullarda serbest kıyafet uygulamasının zorunlu tutulamayacağını, veli kararı ile formaya devam edilebileceğini ve mevcut yönetmelikte bu konuda bir yasak olmadığını ifade etmiş. (http://www.memurlar.net/haber/354677/)

Sayın Nabi Avcı’nın şu an bir problem olarak önümüzde duran öğrenci kıyafetleri konusundaki bu yaklaşımını ve problemin çözümüne dönük tutumunu sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz. Ancak, kendisi mevcut yönetmeliği ya iyi okumamış ya da bürokratlarının yanlış yorumlamasıyla gerçek olmayan bilgilerle yanıltılmış durumda.

Şöyle ki, 27.11.2012 tarih ve 28480 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’in 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında “4 üncü maddede yer alan sınırlamalar dışında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafet serbesttir” denmekte ve 2 inci fıkrasında da “Öğrenciler okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz. Ancak, velilerin en az yüzde altmışının muvafakatiyle, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel kurumlara ait okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 4 üncü maddede yer alan sınırlamalara uymak kaydıyla, okul yönetimlerince okul kıyafeti belirlenebilir.” hükmü getirilmiştir.

Yani bu hükümden açıkça anlaşılacağı üzere, tek tip kıyafet belirleyebilme hakkı sadece ve sadece özel okullara tanınmıştır. Devlet okulları için böyle bir inisiyatif verilmemiş, tam aksine okul idaresinin öğrencilerin tek tip kıyafet giymesi doğrultusunda bir uygulama yapması kesin bir dille engellenmiştir.

Hal böyleyken, sayın Bakana düşen sorumluluk, doğru olmayan bilgilerle günü kurtarma çabasına girişmek değil; ziyaretimizde sayın Genel Başkanımız İsmail Koncuk’un da kendisine ifade ettiği gibi, özel okullara tanınan tercihin devlet okullarına da tanınması için yönetmelikte gerekli değişikliği yapmasıdır.