MEB İNSAN KAYNAKLARI NE İŞ YAPAR?

       

     Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin  Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Atama ve yer değiştirme dönemleri başlıklı 23.Maddesinin (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) (1) a) bendi “a) 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeleri kapsamında seçme sınavı sonucuna göre müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar ilgili yılın ocak-şubat aylarında yapılır. Bu bent kapsamında yapılacak atamalar Valiliklerce gerekli görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde ocak ve şubat ayları dışında da,” şeklinde düzenlenmiştir.

        Ancak günümüze kadar geçen süreçte sınava dayalı yönetici atamalarına ilişkin hiçbir adım atılmamıştır.

Türk Eğitim–Sen olarak, yaşanan bu belirsizlik ve kaosun ortadan kaldırılması ve sınava dayalı yönetici atamalarının bir an önce takvim çerçevesinde yapılması için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün bir an önce illere bilgi vererek harekete geçmesini, sınava dayalı yönetici atamalarının bir an önce yönetmelikteki takvim çerçevesinde yapılmasını, yapılmaması halinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunacağımızın bilinmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazdık.

 

İlgi yazı için tıklayınız (word pdf)