MEB’İN YAMAN ÇELİŞKİSİ (!)

Milli Eğitim Bakanlığı’nca Halk Eğitim Merkezlerinde norm fazlası olan yöneticilerin  durumu ile ilgili öyle bir işleme imza atılmıştır ki; bu olay Bakanlık birimlerinin kendi içlerinde dahi birbirlerinden habersiz olduklarının, Bakan onaylı yazıların bile bazen dikkate alınmadığının ve yeri geldiğinde Bakan onayı çiğnenerek tamamen çelişkili işlemler tesis edilebildiğinin göstergesi olmuştur.

 

Bilindiği üzere, MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 03.03.2009 tarih ve 1124 sayılı Bakan onaylı yazısı ile Halk Eğitim Merkezlerinde müdür başyardımcısı normu verilmeyeceği, norm fazlası durumuna düşen müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının bu görevlerinden ayrılıncaya kadar kadroları ve özlük haklarının saklı tutulacağı düzenlenmiştir. Ayrıca MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün Sendikamıza gönderdiği 18.10.2010 tarih 63784 sayılı yazıda da, norm kadro fazlası durumuna düşen müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının kendi istekleri doğrultusunda görevlerinden ayrılıncaya kadar haklarının saklı tutulduğu, valiliklere de bu yönde talimat gönderildiği belirtilmiştir.

 

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ildeki Halk Eğitim Merkezlerinde 2009 yılına ait norm tespitine göre norm fazlası durumda kalan müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarından halen görev yaptıkları yönetim kademesinde 2 yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerlerinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin bilgi istenmesi üzerine, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü verdiği cevapta, Halk Eğitim Merkezlerinde norm kadro fazlası duruma düşen yöneticilerin durumlarının, 13.08.2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 27/2 maddesine göre değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’nün Bakan onaylı 03.03.2009 tarihli yazısından bihaber olduğunu ve Bakanlık birimleri arasındaki koordinasyon eksikliğini gözler önüne sermiştir.

 

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, bu çelişkinin Bakanlığın 03.03.2009 tarihli Bakan onaylı yazısı ve Sendikamıza gönderilen 18.10.2010 tarihli yazı doğrultusunda düzeltilerek, Manisa İlindeki Halk Eğitim Merkezlerinde norm kadro fazlası durumuna düşen yöneticilerin kendi istekleri doğrultusunda görevlerinden ayrılıncaya kadar haklarının saklı tutulmasını talep ettik.

 

İlgili yazımız için tıklayınız (word pdf)

 

MEB Çıraklık  ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün yazısı için tıklayınız

 

MEB Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Genel Merkezimize gönderdiği görüş yazısı  için tıklayınız

 

Manisa Valiliğinin MEB’den  görüş istediği yazısı için tıklayınız

 

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün görüş yazısı için tıklayınız

 

 Konu İle İlgili Daha Önceki Haberler

 

H.E.M. MD. BŞYRD. LARI GÖREVİNDEN AYRILMAYA VE YER DEĞİŞTİRMEYE ZORLANAMAZ

 

HEM MÜDÜR BAŞYARDIMCILARI , -İSTEKLERİ DIŞINDA- BAŞKA KADROYA GÖREVLENDİRİLEMEZ

 

HEM’LERDE MÜDÜR BAŞYARDIMCISI KADROSU KALDIRILAMAZ (KONU İLE İLGİLİ YARGIYA BAŞVURDUK)

 

HEM’LERDEKİ MAĞDURİYETİ YARGIYA TAŞIYACAĞIZ