ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZUNDA DEĞİŞİKLİK

Milli Eğitim Bakanlığı 2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun 6.2.1. Maddesindeki Değişiklik yaptı.

 

İlgili değişiklik maddesi için tıklayınız