MEB, SEMİNER ÇALIŞMALARI BELİRSİZLİĞİNİ BİTİRMELİDİR!

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Meslekî Çalışmalar” başlıklı 98. Maddesinin 3. fıkrası; Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında görevli öğretmenler, derslerin kesiminden 1 temmuza kadar yapılacak meslekî çalışmalarını, okul yönetimi veya millî eğitim müdürlüğünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir ilköğretim okulunda yapabilirler. Meslekî çalışmalarını tatil adreslerinde tamamlayan öğretmenler, çalışma yaptıkları okul müdüründen aldıkları bu çalışmalara katıldıklarını gösterir yazıyı, eylül ayının ilk iş gününde bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne teslim ederler. Bir örneği de okul müdürlüğünce saklanır.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Yönetmelik maddesinin açıkça düzenlediği üzere birleştirilmiş sınıflı okullarda görevli öğretmenler mesleki çalışmalarını yaz tatillerini geçirecekleri yerlerde yapma hakkına sahiptir. Türk Eğitim-Sen olarak bu maddenin gereği olarak öğretmenlerimizin bu haktan yararlandırılması hususunda Bakanlığa yazılı başvuruda bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız (word pdf)

 

SEMİNER ÇALIŞMASINDA ÜCRETLER TAM ÖDENMELİDİR... 

SEMİNER ÇALIŞMALARI İSTENİLEN YERDE YAPILMALIDIR