MEB KENDİ GENELGESİNİ ÇİĞNİYOR...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yine Bakanlığın İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün 21/11/2011 tarih ve B08.İKG.016.03.00.010.06.01.3163-78102 sayılı yazısı ile eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmekte olan öğretmenlerden 5442 sayılı İl idaresi Kanunun kapsamında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl/İlçe Şube Müdürü görevlerini vekâleten veya görevlendirme ile yürütenlerin gözden geçirilerek, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yerine getirilmekte olan hizmetlerde aksama meydan gelmeyecek şekilde görevlendirmelerinin sona erdirilmesi kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarındaki asli görevlerine döndürülmeleri tüm valiliklerden istenmiştir.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı kendi çıkardığı “GENELGE”yi görmezden gelmektedir. İçeriği açık ve net bir şekilde bizzat Bakanlıkça hazırlanmış genelgeye bizzat aynı Bakanlıkça delinmeye devam edilmektedir.

Bu hususta Türk Eğitim-Sen olarak Valiliğe yazdığımız yazıya Kastamonu Valiliğince verilen cevapta, Genelge hükümlerine aykırı yapılan görevlendirmelerin MEB tarafından yapıldığı ifade edilmiştir.

Kendi çıkardığı görevlendirme kriterlerini yok sayarak, görevlendirmeler yapan MEB’e söz konusu görevlendirmelerin iptali için yazı yazdık.

 

Kastamonu Valiliğinin cevabi yazısı için tıklayınız

          MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız (word pdf)