MEB MERKEZ TEŞKİLATINDA ŞUBE MÜDÜRLERİNE VEFASIZLIK KABUL EDİLEMEZ!

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 14 Eylül 2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 652 sayılı KHK’nın Personele Dair Geçiş Hükümleri başlıklı Geçici 3. maddesi uyarınca Şube Müdürleri kadroları hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiştir. KHK yayımlanmadan önce Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER; sendikamız ile görüşmelerinde anılan KHK ile görevleri sona eren şube müdürlerinin hiçbir suretle mağdur edilmeyeceğini söylemiş olmasına rağmen bakanlıkça şube müdürlüğü görevi sona eren personel il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesinde görev almaları için yer seçmeleri konusunda yönlendirilmektedirler. Türk milli eğitimine yönetici sıfatı ile hizmet eden bu personeli görmezden gelerek merkez teşkilatından uzaklaştırılması, bakanlığın kurumsal hafıza ve bilgi biriminin yok olması anlamına geldiği, yıllarını bakanlığa adamış kişileri ister kamu yararı, ister hizmet gereği isterse vefa olarak ne ad altında olursa olsun merkez teşkilatında istihdam edilmesi gerektiği ile ilgili olarak bakanlığa yazılı başvuruda bulunduk.

 

İlgili Başvuru İçin Tıklayınız.