MEB’E PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİNİ SORDUK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Performans Yönetim Sistemi uygulaması bir takım ciddi tereddütleri de beraberinde getirmiştir. İyi hesap edilmeden, konunun muhatapları ve taraflarıyla istişare edilmeden tek yanlı alınan kararların, masa başında kararlaştırılan uygulamaların hedeflenenin çok ötesinde sonuçlar doğurduğu defalarca tecrübe edildiğinden dolayı Türk Eğitim Sen Genel Merkezi olarak yaşanan tereddütlerin giderilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu anlamda yaşanan tereddütler ve sendikalar başta olmak üzere uygulamanın taraflarıyla bir araya gelinmesi ile Performans Yönetim Sisteminin bu çalışma sonucuna göre hayata geçirilmesi hususunda Bakanlığa resmi bir yazı ile başvuruda bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız. (word pdf)