İZCİLİK FAALİYETLERİ BAŞKA KURUMA DEVREDİLEMEZ

MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname 14.09.2011 tarihin de Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren KHK ile MEB Merkez ve Taşra teşkilatları yeniden yapılandırılmış ve bu kapsamda bazı Genel Müdürlük ve daire başkanlıkları kaldırılmış, bazıları birleştirilmiş ve isimleri değiştirilmişti. MEB teşkilatında Ana Hizmet birimlerinden biri olan Okul içi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı da kaldırılmış bulunmaktadır. Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki beden eğitimi, spor ve izcilik faaliyetleri ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmekle ilgili olan bu daire başkanlığının kaldırılmış olması ile bu faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili büyük bir boşluk oluşturmuştu.

Yeni Teşkilat Yasasında ilgili Daire başkanlığının kaldırılmış ve bu hizmetlerle ilgili bir düzenleme yapılmamış olması konu ile ilgili eğitim çalışanları arasında endişe yaratmış ve MEB tarafından yürütülen bu faaliyetlerin Gençlik ve Spor Bakanlığına devredileceği şeklindeki duyumlar da bu endişeyi artırmıştır.

MEB 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı İzcilik Yönetmeliğinde de belirtildiği üzere izciliğin amacı, çocuk ve gençlerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı gençler olarak yetişmeleri için fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal ve karakter bakımından eğitilmelerine yardımcı olmaktır. Buradan anlaşılacağı üzere izcilik bir nevi kişilik oluşturma, sosyal, duygusal ve ahlaki gelişim eğitimidir. Ülkemizde izciliğin ve MEB’e bağlı 150.000’den fazla izcinin geleceğinin ve gelişiminin devamını sağlamak üzere Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazdık.

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız (word pdf)