MEVZUATTAKİ DEĞİŞİKLİK SINAVA NASIL YANSIYACAK?

         1-2 Ekim 2011 tarihlerinde Bakanlık tarafından okul ve kurum müdürlük ve müdür baş yardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavları gerçekleştirilecektir. 3797 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun yürürlükten kaldırılması ve yerine 14 Eylül 2011 tarihinde 652 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden dolayı bu mevzuatın sınavda yer alıp almayacağı ve alacaksa nasıl yer alacağı hususunda sınavlara girecek olan eğitim çalışanları arasında tereddütler oluşmuştur. Türk Eğitim Sen olarak; sınavların yapılacağı tarihe az bir zaman kaldığından dolayı yaşanan tereddüdün ivedilikle giderilmesi için Bakanlık tarafından kamuoyuna açıklama yapılmasını resmi bir yazı göndererek talep ettik.

 

 

İlgili yazı için tıklayınız. (word pdf)