ROTASYON KONUSUNDAKİ TEREDDÜTLER GİDERİLSİN

14 Eylül 2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yayımlanan KHK ile Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısında değişikliklere gidilmiştir. Anılan KHK’nin Atama başlıklı 37/7 maddesinde “ İl millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, okul ve kurum müdürü olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılır. Bunların yer değiştirmelerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” Denilmektedir. Bu maddede kimlerin rotasyona tabi olacağı açıkça ifade edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Atama ve Yer Değiştirme Dönemleri başlıklı 23. maddesinin c bendi uyarınca müdür yardımcıları ve müdür başyardımcılarına bazı illerde rotasyon uygulamaları başlamış, bazı illerimizde ise var olan kargaşa sebebi ile rotasyon işlemi askıya alınmıştır. Ortada var olan karmaşanın giderilmesi için Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunduk.

 

İlgili Yazımız İçin tıklayınız (word pdf)