EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 24/06/2011 Tarih ve 27974 Sayılı Resmi Gazete’de  Yayımlandı.  

İlgili Yönetmelik İçin Tıklayınız