MEB’İN ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖN. DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

            Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerini Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” sendikamız genel merkezine mail yolu ile ulaştırılmıştır. Taslak hakkındaki görüşlerimiz MEB’e ulaştırılacaktır.

Taslak yönetmelikte     Türk Eğitim Sen olarak 14/06/2011 tarih ve 1647 sayılı yazımızda belirttiğimiz hususlar uyarınca düzenleme yapıldığını görmek sevindirici bir gelişmedir. Anılan taslak ile bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre kadrolu öğretmenliğe atananlar ile 632 sayılı KHK uyarınca kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler yönetmeliğin 27. maddesinde öngörülen zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ve il içi ve iller arası her türlü yer değiştirme sureti ile atamalarda yönetmeliğin yer değiştirmeye ilişkin hükümlerinin uygulanacağından söz edilmiştir.

 

            Bu nedenle taslak hakkındaki görüşlerimiz bakanlığa sunulmadan önce öncelikli olarak; taslak halinde gönderilen yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar KPSS sınav sonucuna göre kadrolu olarak ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler iller arası yer değiştirme döneminde ve özür grubu yer değiştirme döneminde başvuruda bulunamayacaktır. Taslakta yer alan bu düzenleme uyarınca yönetmelik değişikliği yürürlüğe girmeden idari bir işlem ile bu durumda olan öğretmenlerin yer değişikliği hakkından yararlandırılması ve KHK ile kadroya geçme süresi 30 gün olarak düzenlendiği halde bu sürenin hukuka aykırı biçimde kısaltılması sebebi ile mağduriyetlerin yaşandığı gerekçesi ile başvuru süresinin yasal olarak belirtilen süre dahilin de değerlendirilmesi hususunda bakanlığa yazılı başvuruda bulunduk.  

 

 

Öğretmenlerini Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı İçin Tıklayınız

 

İlgili Yazı İçin Tıklayınız (word pdf)