UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI YAZIMIZA MEB’İN CEVABI

            Türk Eğitim Sen olarak 14 Ağustos 2011 tarihinde yapılacak olan Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili, sınavda tekniker ve teknisyen unvanları için alınacak başvuruların, mesleki teknik okulların teknisyen, tekniker yetiştiren tüm bölüm mezunlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi, ortaöğrenimini meslek lisesinde tamamlayan ve daha sonra üst öğrenim olarak meslek yüksek okulunu bitirenlerin teknisyen kadrosuna başvurularının kabul edilmesi, Haziran ayında mezun olacak olanlara başvuru hakkı tanınması, sınav başvuru ücretinin makul bir rakama düşürülmesi,  Kılavuz’da sınavda hangi konulardan soru çıkacağına dair bilgilere yer verilmesi hususlarında talepte bulunmuştuk.

            Bakanlıktan gelen 31.05.2011 tarih ve 36527 sayılı cevabi yazıda, teknisyen, tekniker ve programcı kadroları için öngörülen öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, alanları dışında lisans ve önlisans düzeyinde öğrenim tamamlayanlar ile öğrenim durumu itibarıyla tekniker olmaya hak kazanan ancak, ortaöğrenimine göre teknisyen olarak atanma şartını da taşıyan adayların, alt öğrenimlerine bağlı olarak bu kadrolara atanmak üzere 14.08.2011 tarihinde yapılacak olan unvan değişikliği sınavına başvurularının alınmasına olanak sağlandığı ve adayların başvurularının alındığı, mevzuat gereği öğrenim bakımından şartları taşıyanlar esas alınmak suretiyle EĞİTEK Sınavlar Dairesinin iş yükü de dikkate alınarak birlikte planlama yapıldığından son sınıf öğrencilerinin başvurularının alınamadığı, sınav ücretlerinin Bakanlığa sağlanan ek kaynak neticesinde 120 TL’den 90 TL.’ye düşürüldüğü, Sınav Başvuru Kılavuzu’nun 3.1./a maddesi uyarınca, her alan için 50 soru sorulacağı, soruların görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine uygun olarak hazırlanacağı belirtilmiştir.   

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV BAŞVURULARINDAKİ SORUNLARI MEB’E YAZDIK

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV ÜCRETİ DÜŞÜRÜLÜYOR

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız