MEB: “ÖĞRETMEN ATAMALARI KADROLU OLACAK”

           Kamuoyunun ve eğitim çalışanlarının, çok iyi bildiği ve yakınen takip ettiği üzere; Türk Eğitim-Sen, yıllardır “Sözleşmeli Kölelik” olarak nitelendirdiği 4-B’li Sözleşmeli Öğretmenlerin kadroya alınması mücadelesini vermektedir. Sendikamız tarafından, bugüne kadar bu mücadele çerçevesinde yapılmadık neredeyse hiçbir şey kalmadı.

Ve nihayet seçim arefesinde Hükümet yayınladığı KHK ile tüm 4-B’li çalışanların kadroya alınacağını ilan etti. Kadro kararının, 4 Haziran 2011 tarihli Resmî Gazete'nin 27954 (Mükerrer) sayısında yayımlanmasıyla birlikte, aynı gün MEB Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın’ı arayan Genel Başkan İsmail KONCUK, uygulamaya dönük bir takım tereddütleri kendisiyle paylaşarak tedbir alınmasını talep etmişti.

 

Genel Başkan; özellikle 1 Haziran’da kadrolu olarak atanan yaklaşık 15 bin sözleşmeli öğretmenin mağdur olmaması için, isteğe bağlı olarak, bu arkadaşlarımızın bulundukları ya da yeni atandıkları yerde kadroya geçirilmelerinin doğru olacağını belirtmişti. Ayrıca bu son karar ile Hükümetin yanlışını kabul ederek sözleşmelileri kadroya geçirdiğini ve bunun anlamının da artık bundan sonra sözleşmeli öğretmen alınmayacağı olduğunu vurgulayarak, aksi bir tutumun tutarsızlık olacağını ifade etmişti.

 

İşte, Genel Başkanımızın ilk gün dile getirdiği bu hususlar, Bakanlık tarafından da kabul edilmiş görünmektedir. Bugün (06.06.2011) Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden yapılan açıklamayla, bundan sonraki uygulamalara yönelik işaretler verilmiş durumdadır.

 

Açıklamada; “… KHK doğrultusunda mevcut sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi işlemi tesis edildikten sonra Bakanlığımızda sözleşmeli (4/B) olarak görev yapan öğretmen kalmayacağı için bundan sonra atamaların tamamının kadrolu (4/A) olarak yapılması planlanmıştır. 2011 Yaz Dönemi kadrolu öğretmen atamasına ilişkin takvim ise hukuki süreçler tamamlandıktan sonra ileriki tarihlerde kamuoyuna duyurulacaktır.

 

     Ayrıca, 01.06.2011 tarihinde kadrolu olarak ataması yapılan 14.277 sözleşmeli öğretmen için söz konusu KHK ile birlikte yeni bir hukuki durum doğmuştur. Bu öğretmenlerimizin mağdur olmaması için şu an görev yaptığı yerde veya atandığı yeni kurumda kadrolu olarak görev yapabilmesine yönelik tercih hakkının olacağı yeni bir işlem tesis edilecektir.” Denilerek yeni kadroya geçirilen ve bundan sonra alınacak öğretmenlerimize ümit verilmiştir.

 

Dileriz Milli Eğitim Bakanlığı bugün kamuoyuna ilan ettiği doğrultuda uygulamaları hayata geçirir. Türk Eğitim-Sen olarak MEB’in uygulamalarının takipçisi olacağımızı duyurur, eğitim çalışanlarına hayırlı olmasını dileriz.