MEB, ZORUNLU HİZMET BÖLGELERİNDEKİ EĞİTİMCİLERİ MAĞDUR ETMEMELİDİR

            Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 25. maddesinde “(Değişik birinci fıkra:30.7.2010/27657 RG) (1) Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru, Personel Genel Müdürlüğünce il içi yer değiştirmeler için en geç ilgili yılın 15 Mayıs, il dışı yer değiştirmeler için en geç 25 Mayıs tarihine kadar Bakanlığın internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin yer değiştirme isteğinde bulunabileceği, başvuru yeri, şekli ve süresi ile yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlara yer verilir.” Denilmektedir. Bu düzenleme uyarınca il içi yer değiştirmeler için en geç ilgili yılın 15 Mayıs, il dışı yer değiştirmeler için en geç 25 Mayıs tarihine kadar Bakanlığın internet sayfasında duyuru yapılacağından söz edilmektedir.

            Haziran ayının başında 30.000 öğretmen ataması yapılacaktır. İl içi, iller arası isteğe bağlı ve zorunlu yer değiştirmeler kapsamında yapılacak yer değişiklikleri için tüm açık olan yerlerin duyurulması ve başvuru sürelerinin Mayıs ayı içerisinde yapılarak yer değişikliği yapmak isteyen öğretmelerin mağduriyetinin giderilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığına 30/04/2011 tarih ve 1459 sayılı yazı ile başvuruda bulunulmuş olmasına rağmen Bakanlıkça yazımıza cevap verilmemiştir. Bakanlık yine eğitim çalışanlarının sesini duymamıştır. Yapılacak atamalarda zorunlu hizmet bölgelerinde uzun süre görev yapan personelin mağdur olmalarına göz yummaktadır. 

Haziran başında yapılacak olan öğretmen atamaları yukarıda belirtildiği üzere il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler ile aynı dönemlere denk gelmesi, bakanlıkça istenildiği takdir de engellenebilecek bir durumdur. Bakanlık  yer değiştirme işlemleri için duyuru ve başvuru sürelerinde yönetmelikte belirtilen azami sürelerin hepsi kullanmayarak en kısa zamanda sonuçlandırabilecekken bunu yapmamakta ısrar etmektedir.

 

Başta Genel Başkanımız İsmail KONCUK olmak üzere Türk Eğitim Sen olarak konunun sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız bu konu ile yakından ilgilenmekte olup, en kısa zamanda çözüm yolu bulmayı umut ediyoruz.