MEB, MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARINI YENİDEN DEĞERLENDİRDİ

            Türk Eğitim Sen olarak 31.10.2009 tarihli Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Sınavında hatalı olduğunu düşündüğümüz, A Kitapçığı 12. (B kitapçığı 14.) Soru ile A Kitapçığı 100. (B kitapçığı 41.) Sorularının yeniden değerlendirilmesi için yaptığımız itirazın reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2009/1702 E. Sayılı dosyası ile dava açmıştık. Davamız halen devam etmektedir.

Aynı soruların iptali istemiyle bir başkası tarafından Ankara 8. İdare Mahkemesinde açılan davada, tarafımızca da iptali istenen 2009 Müdür Yardımcılığı Sınavı A Kitapçığı 12. ve 100. Sorularının yürütmesi durdurulmuştur. Sınav Kılavuzunun 10/e maddesinde, hatalı olduğu tespit edilen soruların doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirileceği düzenlenmiştir. Bu bağlamda, 2009 Müdür Yardımcılığı Sınav Sonuçları yeniden değerlendirilerek, yeni sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sitesinde duyurulmuştur. Bu durumda, yürütmesi durdurulan sorular açısından, daha önceki cevap anahtarında doğru kabul edilen şıkları işaretleyenlerin sınav puanlarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak, ancak soruyu boş bırakan ya da yanlış işaretleyenlerin sınav puanlarında artış meydana gelecektir.

 

 

Yeni Sonuçlar İçin Tıklayınız