MEB ÖDÜL YÖNERGELERİNİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDI

            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122. maddesinde değişiklik yapılması ve aynı yasanın 123. maddesinin yürürlülükten kaldırılması, neticesi Milli Eğitim Bakanlığının 2011 Nisan dönemi 2643 sayılı Tebliler Dergisinde 06/12/1989 tarihli ve 201.32.MEV.D.BŞK.YM.ŞB.89/3317/199395 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge ile 20/10/1999 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.07-6/2572-99716 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmasına ilişkin işlemleri yayınlanmıştır. 

 

    

Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında  Yönergenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge İçin Tıklayınız

 

Takdir Ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönergenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge İçin Tıklayınız