MEB’DEN YÖNETMELİKTE İLK ATAMA DEĞİŞİKLİĞİ

            Resmi Gazetenin bugünkü sayısında Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 19. madde de yapılan değişiklik ile; öğretmenlik kadrolarına atamaların her yıl ağustos ayında yapılacağı ve Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde kadro imkanları ve ihtiyaç çerçevesinde ağustos ayı dışında da atama yapılabileceği madde metnine eklenmiştir.

            06.05.2010 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik yayımlanmadan önce Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığın öğretmenlik kadrolarına yılda iki kez atama yapması hususunda görüş belirtmiştik. Bakanlık Yönetmeliğin ilk şeklinde sadece bir kez atama yapılacağını düzenlemiş olsa da gecikmeli olarak atamaların yapılabilmesi için yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koymuştur.

 

İlgili Yönetmelik Değişikliği İçin Tıklayınız