MEB “SAĞLIK BİLİMLERİ LİSANSİYERLERİNİ” AÇIKLADI

657 sayılı Devlet Memurları kanunu’nun 36. maddesinin (A) fıkrasının 5. bendinde “sağlık bilimleri lisansiyeri” unvanına sahip olanlara bir derece verileceği düzenlenmiştir. Ancak hangi bölümlerden mezun olanların sağlık bilimleri lisansiyeri sayılacağı hususunda netlik bulunmamaktadır. Bu hususta Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karar verilmektedir. Türk Eğitim Sen olarak MEB ve YÖK’e yazdığımız yazılarda, kimlerin sağlık bilimleri lisansiyeri sayılacağı hususunda tarafımıza bilgi verilmesini istemiş, ancak bu sorularımıza herhangi bir yanıt alamamıştık. Yozgat Milletvekili Sayın Mehmet EKİCİ tarafından da bu konuda bir soru önergesi verilmişti.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 19.01.2011 tarih ve 3383 sayılı “Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri” konulu yazısında, kimlerin sağlık lisansiyeri sayılacağı konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından görüş sorulması üzerine,

 

 Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantılarında ;

 

-Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları,

 

-Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümünün denk olduğuna,

 

-Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitimi Bölümü mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldığına karar verildiğinden anılan fıkra hükümlerinden yararlanmaları gerektiği,

 

Ayrıca Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında, Sağlık Yönetimi ile Sağlık Eğitimi Programlarından mezun olanların,  sağlık bilimleri lisansiyeri olarak değerlendirileceğine karar verildiğinden bu haktan yararlanabilecekleri yönünde görüş bildirildiği belirtilmiştir.

 

 

İlgili Yazı İçin Tıklayınız