SML MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK LİSANSİYERİ OLABİLECEK

            657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 36. maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı (A) fıkrasının 5. bendin de “ Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar” denilmektedir.

            Anılan hükümde yer alan “benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri” ifadesine göre kimlerin sağlık bilimleri lisansiyeri sayılacağı ile ilgili muhtelif zamanlarda davalar açılmış açılan davalar neticesinde olumlu kararlar alınmıştır. Kimlerin sağlık bilimleri lisansiyeri olacağını Yükseköğretim Kurulu Kararları ile belirlemektedir.

 

13/04/2006 Yüksek Öğretim Genel Kurulu toplantısında Sağlık Yönetimi ile Sağlık Eğitimi Programlarından mezun olanların, Sağlık Bilimleri Lisansiyeri olarak değerlendirileceğine karar verilmiştir.

 

Milli Eğitim Bakanlığının 09/11/2010 tarih ve 68152 sayılı yazısı ile Sağlık Yüksek Okullarının Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programını tamamlamış ve Sağlık Eğitimi Lisans Diploması almaya hak kazanmış olanlar 657 sayılı Devlet Memuru Kanunun 36. maddesi ve 13/04/2006 Yüksek Öğretim Genel Kurulu kararı uyarınca başvuruda bulunmaları halinde sağlık lisansiyeri olabileceklerdir.

 

 

MEB’in Yazısı İçin Tıklayınız

 

Örnek Dilekçe İçin Tıklayınız