MEB GÖREVLENDİRME ŞUBE MÜDÜRÜ LİSTESİNİ VERMEK ZORUNDA

Türk Eğitim Sen olarak; Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde “ülke çapında kadrosunun bulunduğu görev mahalli dışında görevlendirilen İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı ve Şube Müdürlerinin Listesi” Milli Eğitim Bakanlığından istenmişti. MEB bu talebimizi Bilgi Edinme Yasasının 12. maddesi uyarınca reddetmiştir. Bu red işlemi üzerine yaptığımız itiraz olumlu sonuçlanmış ve Bilgi Edinme Ve Değerlendirme Kurulunun olumlu kararıyla MEB tüm “ülke genelindeki kadrosunun bulunduğu görev mahalli dışında görevlendirilen İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı ve Şube Müdürlerinin Listesini” sendikamıza sunmak durumunda  kalacaktır. Türk Eğitim Sen olarak yasaya aykırı tesis edilen işlemlerle mücadele etmeye her kulvarda devam edeceğiz.