MEB ŞANLIURFA’DA HUKUKU TANIMIYOR MU?

            Şanlıurfa ilinde eğitim müfettişliği görevini yürütmekte olan bir üyemizin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde İlköğretim müfettişleri başkanlığı görevine vekaleten atanmasının ardından bu atamanın asalete çevrilmesi için hukuk mücadelesi devam etmektedir. İlköğretim müfettişi Türk Eğitim Sen üyesi Mehmet Emin Akgün Şanlıurfa ilinde İlköğretim müfettişleri başkanlığı görevine atanabilecek en ehil müfettiş olduğu halde Bakanlık tarafından başka şahısların atamasının yapılması suretiyle engellenmektedir. Üyemiz iki kez konuyu yargıya taşımış ve her iki davadan da olumlu sonuçlar alındığı halde, halen yargı kararlarının aksine bir tutumla, ataması yapılmamaktadır.

             Şanlıurfa Valiliğinin anılan kadroya atanma konusunda üyemiz için olumlu görüşünü de görmezden gelen Bakanlığı, yargı kararları doğrultusunda hareket etmeye ve hukuksuz işlemlerden vazgeçmeye davet ediyoruz. Kariyer ve liyakat olarak ehil ve önde olan üyemizin İlköğretim müfettişleri başkanlığı görevine asaleten atamasının yapılmaması durumunda konunun tekrar ve tekrar yargıya taşınacağı da muhakkaktır. Türk Eğitim Sen Genel Merkezi olarak yaşanan hukuksuzlukların peşini bırakmayacağız ve sorumluların hesap vermesi için gereken yapılacaktır.

 

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ