MEB’DE EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİ TOPLANTISINA KATILDIK

            Bir süre önce taslak halinde sendikamıza da gönderilen ve sendikamızın da yaptığı detaylı çalışmalarını bir öneri raporu  halinde Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiği “Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği” taslağı ile ilgili bugün Milli Eğitim Bakanlığı’nda bir toplantı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Sakıp Sabancı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Türk Eğitim Sen adına Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreterimiz M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN’ın yanı sıra konu ile ilgili sivil toplum örgütü temsilcileri, teftiş kurulu başkanları ve bakanlık yetkilileri katıldı.

 

            Genel Mevzuat Ve Toplu Görüşme Sekreterimiz tarafından. sendikamızın yönetmelik taslağına ilişkin;

            -Yarışma ve yeterlilik sınavı komisyonunun oluşumu

            -Müfettişlik sınavına katılmada yaş sınırı

            -Müfettiş Yardımcılarına verilecek teorik eğitimin süresi

            -Hizmet bölgeleri ve bu bölgelerde çalışma süreleri

            -Alanlar itibariyle illerde  müfettiş normu belirlenmesi

            -Eğitim Müfettişleri Başkanlığının kuruluşu ve yapısı

            -Eğitim müfettişlerinin görev alanları

            -Hangi durumlarda müfettişlikten alınacakları

            -Zorunlu bölge hizmetini tamamlayanların başka bölgelere tayinlerinde puan üstünlüğü esasının getirilmesi 

gibi hususlardaki  görüş ve önerilerimiz  gerekçeleriyle birlikte anlatıldı.

Önümüzdeki günlerde söz konusu yönetmeliğe son şeklinin verilerek yürürlüğe girmesi bekleniyor.