MEB PERSONEL YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİR AN ÖNCE YAYINLANMALIDIR

            Milli Eğitim Bakanlığı’nın 29/04/2011 tarih ve 29046 sayılı yazısı ile sendikamıza gönderdiği Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik Taslağı ile ilgili görüşlerimizi Milli Eğitim Bakanlığına 20.05.2011 tarihinde iletmiştik. Ancak bugün itibariyle halen Yönetmelik yürürlüğe girmemiştir. Yönetmeliğin ivedilikle yürürlüğe girmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.   

 

MEB PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ