İHANET MADDESİ ŞÛRA KARARI OLMAKTAN ÇIKARILMALIDIR

            18. Milli Eğitim Şurasında, Eğitim Ortamları, Kurum Kültürü ve Okul liderliği komisyon raporunun 33. Maddesi aşağıdaki şekildedir.

            Madde 33-Törenler ve toplantılar, paylaşma, bütünleşme, denetim ve kontrol mekanizmaları olup okul yönetimi tarafından, kültürü etkileme, değiştirme ve yeni değerlerin paylaşılması amacıyla rutin ve zoraki katılıma dayalı etkinlikler olmaktan çıkarılıp yoğun olarak ortak duygu ve değerlerin paylaşımını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

 

            Son derece ustaca kaleme alınmış ve gerçek niyeti bir okuyuşta anlamanın zor olduğu bu madde, ilgili komisyon tarafından Şura Genel Kuruluna getirilmiş ve Şurada hiç tartışılmadan geçirilmiştir. Andımızın kaldırılması ile ilgili önerge şura üyeleri tarafından, Türk Eğitim Sen’in uyarıları ile reddedilirken, bu ihanet maddesinin el altından geçirilmesi son derece önemlidir.

 

            Bu madde ne anlama gelmektedir? MEB bu maddeyi şura kararı olarak kabul eder ve uygulamaya sokarsa, bundan sonra, İstiklal Marşı, Andımız ve Milli Bayramlarla ilgili kutlama programlarına katılım zorunlu olmaktan çıkarılacaktır. Benzeri tekliflerin bazı sendikalar ve bölücü, sözde sivil toplum örgütlerince daha önce dile getirildiğini hatırlamakta fayda bulunmaktadır.

 

            Anlaşılan o dur ki; milli hassasiyeti tetikleyecek, canlı tutacak her değer Milli Eğitim Bakanlığını ve bazı çevreleri rahatsız etmektedir. Milli değerlerimiz, buna bağlı olarak çocuklarımızın milli şuur içinde olması istenmemektedir. Bu son derece tehlikeli bir gidiştir.Bu anlayış devam ettiği sürece, milli birlik ve bütünlüğümüzü korumak, yeni nesilleri milli şuurla bezemek mümkün olmayacaktır. Ne olduğunu, nereden geldiğini, hangi kültüre ait olduğunun farkında olmayan, vatan millet sevgisinden nasiplenmemiş bir nesil istenmektedir.

 

            Türk Eğitim Sen olarak Şura Genel Sekreterliğine ve Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’ya bir yazı yazarak, bu ihanet maddesinin Şura Kararı olarak yazılmamasını isteyeceğiz.

 

            TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ