EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİK TASLAĞI

         Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmelik taslağını   sendikamıza göndererek görüşlerimizi  bir rapor halinde istemiştir.

         Sendikamız şubelerimizden gelecek görüşler doğrultusunda çalışmalarını sonuçlandırarak, sonuçları bir rapor halinde Milli Eğitim Bakanlığına gönderecektir.

 İlgili Yönetmelik Taslağı İçin Tıklayınız