MEB’DEN YİNE KILAVUZ OYUNU

 Milli Eğitim Bakanlığınca “2010 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu” yayınlandı.

Ancak kılavuzun 1. Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar bölümündeki “Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunun kapanması veya norm kadro uygulaması nedeniyle istekleri dışında, idarî tasarrufla görev yerleri değiştirilen öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken iki yıllık sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri müştereken değerlendirilerek yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.” 

Paragrafının sabahki kılavuzda var iken öğleden sonra bu paragraf apar topar kılavuzdan, hem de hiç haber bile verilmeden çıkartıldı.

İl içi tayin istemlerinde kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu kapandığı için yada norm fazlası olduğu için görev yeri değiştirilenlerin hizmet süresi hesabında önceki ve sonraki görev yerlerindeki sürenin müşterek hesaplanmasını öngören bu hükmün kılavuzdan sessizce çıkarılması bu konumda olan öğretmenlerimizi mağdur edecektir.

Türk Eğitim Sen olarak, MEB’i daha önce de yaptığı bu kılavuz oyunlarından vazgeçmeye  çağırıyor, olayın yorumunu eğitim çalışanlarına bırakıyoruz.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ 

Kılavuzun İlk Hali İçin Tıklayınız

Kılavuzun Son Hali İçin Tıklayınız