KURUM İÇİ ATAMA KONTENJANLARI ARTIRILMALIDIR

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18. maddesinde ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama yolu ile atanacak öğretmenlere %3 kontenjan ayrılmıştır. Ayrılan bu kontenjanın yetersiz kaldığına dair sendikamıza ulaşan şikayetler üzerine Bakanlığın yeni bir düzenleme ile kontenjanı yükselterek mağduriyetlerin giderilmesini talep ettik.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ